Usługi

Zapewnienie jakości oraz optymalizacja procesów produkcyjnych i kontrolnych są zawsze pierwszoplanowym aspektem oferowanych usług. Jest to szczególnie widoczne w ocenach przeprowadzanych w ramach certyfikacji RAL. BMFcert współpracuje ze Stowarzyszeniami Gwarancji Jakości RAL, które przyznają producentom różne znaki jakości RAL, takie jak znak jakości RAL „budownictwo domów drewnianych” i „produkcja prefabrykatów drewnianych”.

Elementy z płyt drewnianych

Elementy z płyt drewnianych są produkowane w nowoczesnym prefabrykowanym budownictwie drewnianym przez zakłady stolarskie i producentów domów prefabrykowanych. Jeżeli elementy są zamykane obustronnie już fabrycznie, to w Niemczech są one uznawane za regulowany wyrób budowlany, który podlega wyrywkowej kontroli przez zatwierdzoną jednostkę nadzorczą i certyfikującą. W tym zakresie BMFcert oferuje kontrolę zewnętrzną i certyfikację dla budownictwa z płyt drewnianych. Po zakończeniu procesu certyfikacji producent jest uprawniony do oznaczania swoich elementów zamkniętych znakiem zgodności (znak Ü).

Zapewnienie jakości w budownictwie prefabrykowanym

Znak jakości RAL „budownictwo domów drewnianych”

Producenci mogą fakultatywne wystąpić o nadanie znaku jakości RAL „budownictwo domów drewnianych” (RAL-GZ 422), uzupełniając swoją dokumentację zgodności. Certyfikacja RAL jest przeprowadzana przez Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. (BMF). Współpracując z BMF, BMFcert przeprowadza kontrole u producentów.

Ocenie (według określonych kryteriów) poddawany jest cały dom drewniany w stanie surowym wraz z jego poszczególnymi elementami. Oprócz ogólnych zasad ważne są również takie aspekty, jak konstrukcja wykonana zgodnie z koncepcją ochrony drewna, szczelność i wentylacja. Oprócz półrocznej kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym, raz w roku losowo kontrolowany jest montaż na placu budowy.

Znak jakości RAL „produkcja prefabrykatów drewnianych”

Znak jakości RAL „produkcja prefabrykatów drewnianych” (RAL-GZ 421) dotyczy fabrycznej prefabrykacji elementów z płyt drewnianych z jednostronnym lub dwustronnym deskowaniem zakładkowym. Do usług objętych znakiem jakości należy między innymi wykonywanie otworów w elementach, zakładanie izolacji, układanie desek w ramach deskowania zakładkowego oraz montaż elementów zabudowy. Firmy montażowe posiadające znak jakości RAL mogą zakupić te elementy, aby spełnić wymagania znaku jakości „budownictwo domów drewnianych” (RAL-GZ 422).

Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF)

Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF) jest stowarzyszeniem producentów domów prefabrykowanych Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) e.V. [Federalne Stowarzyszenie Niemieckiego Budownictwa Prefabrykowanego].

BMFcert przeprowadza kontrole w imieniu BDF i sprawdza, czy producenci domów prefabrykowanych należący do QDF spełniają najwyższe standardy branżowe. Kontrole odbywają się zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i na placach budowy, obejmując również budowę domów prefabrykowanych pod klucz.

Złącze płetwowe

Złącza płetwowe (inaczej: złącza jaskółczy ogon) to tradycyjne stolarskie połączenia drewna. W produkcji przemysłowej złącze płetwowe nie jest już wykonywane ręcznie, lecz przez zautomatyzowane linie ciesielskie. Aby można było zastosować złącze płetwowe w nośnych konstrukcjach drewnianych bez dodatkowych elementów mocujących, musi być ono wykonane zgodnie z aprobatą Z-9.1-649 wydaną przez High-Tech-Abbund-Verband. BMFcert oferuje w tym zakresie kontrole zewnętrzne, podczas których sprawdzany jest proces kontroli wewnętrznej producenta zgodnie z wymaganiami aprobaty. Po certyfikacji producent może zaopatrzyć złącze płetwowe w znak Ü. Kontrole te BMFcert realizuje na podstawie zatwierdzenia Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt).

Drewno budowlane sortowane pod kątem wytrzymałości

BMFcert certyfikuje zakładową kontrolę produkcji w tartakach. Jest to konieczne, aby można było nadać oznakowanie CE dla sortowanego drewna budowlanego przeznaczonego na elementy nośne. Oznakowanie CE umożliwia dystrybucję wyrobu budowlanego na rynku europejskim i opiera się na normie produktowej EN 14081-1.

Po przycięciu drewna budowlanego na wymiar należy je posortować według istotnych kryteriów. Oprócz właściwości mechanicznych i wilgotności drewna sprawdzane są również cechy widoczne gołym okiem. Ocena sęków, pęknięć i wygięć w odniesieniu do jakości drewna pomaga sklasyfikować je do późniejszego wykorzystania.

Takie działanie jest to konieczne, aby można było oznaczyć znakiem CE drewno budowlane sortowane pod kątem wytrzymałości, wykorzystywane w elementach nośnych. Oznakowanie CE umożliwia dystrybucję wyrobu budowlanego – drewna litego o przekroju prostokątnym – na rynku europejskim i opiera się na normie produktowej EN 14081-1. Proces certyfikacji, prowadzący do nadania temu wyrobowi budowlanemu znaku CE, przeprowadza BMFcert, notyfikowany w tym zakresie przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

Wiązary wykonane w technologii płytek kolczastych

Wiązary wykonane w technologii płytek kolczastych (oznakowanie CE)

Wiązary wykonane w technologii płytek kolczastych zapewniają zarówno korzyści ekonomiczne, jak i te wynikające z ich stopnia prefabrykacji. Te konstrukcje nośne umożliwiają efektywne wykonanie różnego rodzaju połączeń. Zgodnie z normą EN 14250 weryfikacji poddawana jest zakładowa kontrola produkcji producenta. Jeżeli wszystkie kryteria są spełnione, producent otrzymuje certyfikat dla wiązarów wykonanych w technologii płytek kolczastych, na podstawie którego może zaopatrzyć wyrób budowlany w znak CE. Proces certyfikacji wiązarów wykonanych w technologii płytek kolczastych przeprowadza BMFcert, notyfikowany w tym zakresie przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

Kratownice szalunkowe (znak Ü)

Kratownice szalunkowe są konstrukcjami nośnymi wykonanymi z wiązarów wykonanych w technologii płytek kolczastych. Dla ich specjalnego zakresu zastosowania w produkcji szalunków do betonu wymagane jest przeprowadzenie kontroli i certyfikacji zgodnie z przepisami administracyjnymi Technicznych Przepisów Budowlanych (VV TB, część C punkt C.2.16.14). BMFcert realizuje ten zakres usług na podstawie zatwierdzenia przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

Znak jakości RAL „produkty łączone w systemie płytek kolczastych”

Znak jakości RAL „produkty łączone w systemie płytek kolczastych” (RAL-GZ 601) stowarzyszenia Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte (GIN) e.V. opiera się na standardach nadzoru budowlanego dla wiązarów wykonanych w technologii płytek kolczastych i płytek kolczastych. Znak jakości gwarantuje podwyższony standard jakości, wykraczający poza ustawowe minimum. W ten sposób dwie części znaku jakości „produkcja” i „montaż” oznaczają bezpieczne i dokładne wymiarowo połączenia. BMFcert współpracuje z GIN jako wykonawca procedur kontrolnych.

Stalowe konstrukcje systemowe

Znak jakości RAL „stalowe konstrukcje systemowe”

Kompetencje BMFcert dotyczą – oprócz budynków drewnianych – również budynków prefabrykowanych ze stalowych konstrukcji nośnych (stalowe konstrukcje systemowe). Producentom z tej branży znak jakości RAL „stalowe konstrukcje systemowe” przyznawany jest przez Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. (BMF). BMFcert przeprowadza kontrole we współpracy z BMF w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące jakości i kontroli.

Znak jakości RAL „systemy pomieszczeń mobilnych”

Znak jakości RAL „systemy pomieszczeń mobilnych” (RAL-GZ 619) jest również przyznawany przez Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. (BMF) i dotyczy w szczególności wynajmu modułów i ich tymczasowego użytkowania. Systemy pomieszczeń mobilnych są potrzebne nie tylko na placach budowy, ale mogą być również wykorzystywane jako dobudówki do budynków szkolnych lub jako kontenery sanitarne podczas dużych imprez. Również w tym przypadku BMFcert współpracuje z BMF przy kontroli producentów zgodnie z przepisami dotyczącymi jakości i kontroli RAL.

Znak jakości RAL „piwnice prefabrykowane”

BMFcert współpracuje nie tylko z Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. (BMF), ale również z Quality Association for Prefabricated Cellars e.V. (GÜF). Na podstawie regularnych inspekcji na placu budowy i ich oceny GÜF może przyznać swoim członkom znak jakości RAL „piwnice prefabrykowane” (RAL-GZ 518).

Znak jakości RAL to gwarancja maksymalnego bezpieczeństwa. Podczas kontroli sprawdzane jest nie tylko przestrzeganie wymogów prawnych, ale również ciągła kontrola zakładowa w zakresie projektowania piwnic, ich produkcji i wznoszenia na placu budowy. Ponadto rzeczoznawca sprawdza wykonanie piwnicy pod kątem zgodności z umową, fachowego wykonania i zgodności z przepisami.

HPE Certified Pallets

Grupa zawodowa Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) e.V. to znak podwyższonego standardu jakości w branży. Palety specjalne z certyfikatem HPE są regularnie sprawdzane przez BMFcert. Kontrolowane są przede wszystkim zakładowe procesy jakościowe. Celem certyfikacji HPE jest produkcja trwałych i wysokowydajnych palet, które zawierają istotne informacje na temat obszarów zastosowania i nośności.

Wir suchen ab sofort einen Prüfingenieur (m/w/d) als Verstärkung für unser Team zur

 • Evaluierung von Bauprodukten und Qualitätsstandards in Fertigungsstätten und auf Baustellen
 • Mitarbeit in Normungsgremien
 • Entwicklung von Merkblättern und Infoschriften
 • Weiterentwicklung und Pflege unseres akkreditierten QM-Systems

Qualifikationen und Fähigkeiten

 • abgeschlossenes Studium in (Holz)bauingenieurwesen
 • grundlegende Kenntnisse in Hochbaustatik und Bauphysik
 • Erfahrung mit dem Baustoff Holz
 • ggf. mehrjährige Arbeitserfahrung in vergleichbarem Arbeitsumfeld
 • sichere Englischkenntnisse
 • erfahrender Umgang mit MS Office Anwendungen
 • Reisefreudigkeit
 • selbstständiges Arbeiten

Wir bieten…

 • ein motiviertes Team
 • eine moderne Büroumgebung
 • eine unbefristete Anstellung in Vollzeit
 • eine umfassende Einarbeitung
 • eine Aussicht auf einen Dienstwagen
 • flexible Arbeitszeiten
 • mobiles und eigenverantwortliches Arbeiten
 • eine moderne technische Ausstattung
 • ein regelmäßiges Weiterbildungsangebot
 • spannende Reisetätigkeiten im In- und Ausland
 • exklusive Einblicke in Produktionswerke und -prozesse
 • ggf. Ausblick auf Leitungsposition nach mehrjähriger Arbeitserfahrung