O nas

BMFcert GmbH jest spółką zależną Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. (BMF).BMFcert jest zatwierdzoną jednostką nadzorczą i certyfikującą zgodnie z krajowym prawem budowlanym (LBO) i notyfikowaną jednostką certyfikującą zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych UE (EU-BauPVO), która współpracuje ściśle z BMF i jej jednostkami członkowskimi. Kontrole w zakresie zapewniania jakości RAL są koordynowane i prowadzone przez BMFcert. Biuro BMFcert znajduje się w Bad Honnef. Nasi pracownicy są dostępni w różnych regionach Niemiec, dzięki czemu możemy zapewnić elastyczność działania i krótki czas dojazdu do naszych klientów. Kontrole za granicą mogą być przeprowadzane zarówno przez naszych pracowników, jak i przez naszych lokalnych partnerów.

Zespół

Florian Bauer

Dipl.-Ing. (FH)

Dyrektor zarządzający
Pełnomocnik do spraw jakości
Inżynier–kontroler

Cheryl Ebert

Sekretariat

Martin Müller

Dipl.-Ing. (FH)

Zastępca kierownika
jednostki certyfikującej
Inżynier–kontroler

Antje Wagner

Dipl.-Ing.

Kierownik
jednostki certyfikującej
Inżynier–kontroler

Thomas Weisenfeld

Dipl.-Ing. (FH)

Inżynier–kontroler

Akredytacja

BMFcert jest jednostką certyfikującą, akredytowaną przez Niemiecką Jednostkę Akredytującą (DAkkS) dla produktów, procesów i usług zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01. Wymagania techniczne i systemowe stawiane jednostce certyfikującej są realizowane poprzez system zarządzania jakością, który jest stale monitorowany i aktualizowany. Oprócz kontroli wewnętrznej, BMFcert jest corocznie poddawany audytowi ze strony DAkkS

Notyfikacja

Na podstawie akredytacji DAkkS odbywa się notyfikacja przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). Spółka BMFcert jest zatem uprawniona do kontrolowania wyrobów budowlanych podlegających europejskim regulacjom prawnym oraz do certyfikowania zakładowej kontroli produkcji producentów. Dotyczy to wyrobów budowlanych – wiązarów wykonanych w technologii płytek kolczastych zgodnie z EN 14250 oraz drewna litego o przekroju prostokątnym zgodnie z EN 14081-1. BMFcert jest również jednostką certyfikującą zestawy konstrukcyjne do budynków z drewna i towarzyszy przedsiębiorstwom w przygotowaniu europejskiej oceny technicznej.

Zatwierdzenie

Na płaszczyźnie krajowej BMFcert jest jednostką nadzorczą i certyfikującą zatwierdzoną przez DIBt zgodnie z LBO. Jako taka jednostka możemy przeprowadzać procedury kontrolne i certyfikacyjne dla wyrobów budowlanych „nieklejone elementy ścienne, sufitowe i dachowe z obustronną okładziną lub deskowaniem zakładkowym”, „kratownice szalunkowe” i „złącza płetwowe”.

Wir suchen ab sofort einen Prüfingenieur (m/w/d) als Verstärkung für unser Team zur

 • Evaluierung von Bauprodukten und Qualitätsstandards in Fertigungsstätten und auf Baustellen
 • Mitarbeit in Normungsgremien
 • Entwicklung von Merkblättern und Infoschriften
 • Weiterentwicklung und Pflege unseres akkreditierten QM-Systems

Qualifikationen und Fähigkeiten

 • abgeschlossenes Studium in (Holz)bauingenieurwesen
 • grundlegende Kenntnisse in Hochbaustatik und Bauphysik
 • Erfahrung mit dem Baustoff Holz
 • ggf. mehrjährige Arbeitserfahrung in vergleichbarem Arbeitsumfeld
 • sichere Englischkenntnisse
 • erfahrender Umgang mit MS Office Anwendungen
 • Reisefreudigkeit
 • selbstständiges Arbeiten

Wir bieten…

 • ein motiviertes Team
 • eine moderne Büroumgebung
 • eine unbefristete Anstellung in Vollzeit
 • eine umfassende Einarbeitung
 • eine Aussicht auf einen Dienstwagen
 • flexible Arbeitszeiten
 • mobiles und eigenverantwortliches Arbeiten
 • eine moderne technische Ausstattung
 • ein regelmäßiges Weiterbildungsangebot
 • spannende Reisetätigkeiten im In- und Ausland
 • exklusive Einblicke in Produktionswerke und -prozesse
 • ggf. Ausblick auf Leitungsposition nach mehrjähriger Arbeitserfahrung