PL BMFcert
GmbH
BMFcert jest jednostką nadzorczą i certyfikującą z siedzibą w Bad Honnef, działającą według krajowego prawa budowlanego (LBO) i według ustawy o wyrobach budowlanych UE (EU-BauPVO).

Nasze usługi

Klienci BMFcert pochodzą z różnych obszarów branży budowlanej. Sektor budownictwa drewnianego reprezentowany jest przez stolarnie, tartaki oraz producentów domów prefabrykowanych i wiązarów wykonanych w technologii płytek kolczastych. Ponadto BMFcert przeprowadza kontrole w zakresie modułowych konstrukcji stalowych, prefabrykowanych piwnic i palet transportowych.

Przepisy LBO wymagają nadzoru i certyfikacji zamkniętych elementów z płyt drewnianych.

Zapewnienie jakości w budownictwie prefabrykowanym

W branży budownictwa drewnianego znak jakości RAL „budownictwo domów drewnianych” i „produkcja prefabrykatów drewnianych”, cieszy się wysokim statusem.

Złącze płetwowe

Aprobata stowarzyszenia HIGH-TECH-ABBUND im Zimmererhandwerk e.V. wymaga przeprowadzania działań kontrolnych przez organ uznany przez DIBt.

Drewno budowlane sortowane pod kątem wytrzymałości

Przyznanie oznakowania CE tartakom i sortowniom drewna budowlanego wymaga odpowiednich procedur certyfikacyjnych.

Wiązary wykonane w technologii płytek kolczastych

Producenci wiązarów w technologii płytek kolczastych muszą regularnie przeprowadzać kontrole swoich wyrobów budowlanych zgodnie z LBO lub EU-BauPVO.

Znak jakości RAL „stalowe konstrukcje systemowe”

Znak jakości RAL „systemy pomieszczeń mobilnych” oraz certyfikacja RAL „stalowe konstrukcje systemowe” ugruntowały swoją pozycję w branży budowlanej.

Znak jakości RAL „piwnice prefabrykowane”

Znak jakości RAL „piwnice prefabrykowane” jest gwarantem wysokiej jakości konstrukcji piwnicznych o krótkim czasie budowy i wysokiej dokładności wymiarów.

HPE Certified Pallets

Grupa zawodowa Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung (HPE) e.V. to znak podwyższonego standardu jakości.

Oferta usługowa o zasięgu europejskim

Międzynarodowe instytuty partnerskie

Kompetentny personel specjalistyczny

Akredytowany system zarządzania

Nasi partnerzy

BMFcert bazuje na wieloletniej współpracy z rzetelnymi jednostkami partnerskimi. Współpraca ta oznacza korzyści dla wspólnych klientów i wykorzystanie efektu synergii.