Często Zadawane Pytania (FAQ)

Zebraliśmy tu dla Państwa najczęściej zadawane pytania. W razie braku odpowiedzi na Państwa pytanie w naszych FAQ, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Czy muszę przeprowadzać kontrole moich elementów płytowych?

Jeżeli prefabrykowane elementy płytowe są obustronnie zamykane już fabrycznie, to zgodnie z przepisami niemieckimi wymagają przeprowadzania kontroli. Nie dotyczy to elementów jednostronnie deskowanych.

Czy montaż na placu budowy także wymaga monitorowania?

Kontrola na placu budowy jest integralną częścią procesu nadawania znaku jakości RAL „budownictwo domów drewnianych” i jako taka jest dobrowolna. Kontrola zamkniętych elementów z płyt drewnianych (znak Ü) odbywa się tylko w fabryce.

Czy istnieje oznakowanie CE dla elementów z płyt drewnianych?

Obecnie nie ma obowiązującej zharmonizowanej normy europejskiej, która zawierałaby przepisy regulacyjne dla wyrobu budowlanego, jakim jest płyta obustronnie zamknięta. Istnieje jednak możliwość nadania znaku CE zestawom konstrukcyjnym do budynków z drewna, jeśli producent posiada odpowiednią ETA.

Czy kontrole przeprowadzane są również za granicą?

Tak, BMFcert działa również w innych krajach europejskich, a także w Szwajcarii oraz Bośni i Hercegowinie.